Fine Artist

Motiven är mestadels tidlösa figurativa klassiska målningar, där motiven också upplevs som psykologiskt inträngande.

En del av mitt arbete har förklarats som kulturhistoria av Nordiska museet i Stockholm, Sverige

Porträttbeställningar och andra målningar utföres på beställning. Kontakta mig för ytterligare information


Biskop Esbjörn Hagberg

Biskop Esbjörn Hagberg

Biskop Martin Lind

Biskop Martin Lind

Direktör Peter Michic, Micona