Fine Artist

When things don´t happen right away, Just remember: It takes 6 months to build a Rolls-Royce and 13 hours to build a Toyota

Motiven är mestadels tidlösa figurativa klassiska målningar, där motiven också upplevs som psykologiskt inträngande.

En del av mitt arbete har förklarats som kulturhistoria av Nordiska museet i Stockholm, Sverige. Porträttbeställningar och andra målningar utföres på beställning. Kontakta mig för ytterligare information


Biskop Esbjörn Hagberg

Biskop Esbjörn Hagberg

Biskop Martin Lind

Biskop Martin Lind

Direktör Peter Michic, Micona