Tony Warren Jag heter Tony Alan Warren är född i Düsseldorf i Tyskland 1961. Min far är amerikan och hans mor svenska. Jag har förutom sin uppväxt i Sverige rest i stora delar av världen och varit boende i USA och Europa.

Vi betraktar livet gemensamt ungefär som att se på ett och samma vattenglas fast från olika vinklar. Varje synvinkel betraktaren ser vattenglaset är den sanna utifrån det perspektiv denne ser på livet.  Jag vill skapa en värld i färger utifrån motivets villkor och dess själ. Jag strävar i grunden att avmåla en person eller ett landskap, stileben ungefär som en dirigent tolkar ett symphoniskt musikstycke fast med färger.

Människan lever ju, som bekant, inte av bröd allena. Vi äger alla gemensamt ett djup inom oss som måste mättas av något annat. Om min konst kan ge dig som betraktare någon form av beröring, så tycker jag att mitt budskap har gått fram.

Följande personer lämnar referenser om mitt måleri:

Biskop Esbjörn Hagberg är den senaste i ledet av de officiella porträtt som jag har målat. Det var oerhört viktigt för Karlstad stift och för folket i Värmland ochDalsland att hans porträtt speglade biskopens personlighet på ett själsligt sätt och biskop Esbjörn Hagberg är villig att verifiera detta att porträttet blev så.

mobiltelefon: 072-005 94 40

Torgny Lindén Stiftdirektör, Svenska kyrkan, Tel. arbetsrum, 031-771 30 31 epost: torgny.linden@svenskakyrkan.se

Bernt-Åke Sandberg, Direktör,Asgard AB  Tel. arbetsrum, 033-10 88 70
mobiltelefon: 0705-12 09 34

Christer Petré
Stiftsdirektör , Svenska Kyrkan, arbetsrum 013-24 26 21
mobiltelefon
0730- 22 26 21

 

Beställa ett PORTRÄTT

 

Ett fint porträtt ska

vara en helt och trevligt och kreativ

sist och allra minst så

ska ett porträtt andas liv och ha en egen själ.

Jag accepterar porträttuppdrag